Universitätsplatz, Fulda

project: Reith+Wehner Architekten, Fulda
location: Fulda, Germany
client: Studio Architec, Hannover
2011
  • 1
  • 2